Hudební fakulta JAMU  

Akademický kalendář 2019/2020

 
 
Datum vystavení aktuality
Informace
 
 
4. 5. 2020 Upozornění uchazečům ke studiu
17. 4. 2020 26. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně 2020 ZRUŠEN!
16. 4. 2020 Děkan HF vyhlašuje přijímací řízení do doktorského studijního programu
1. 4. 2020 Děkan HF vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozice na katedře kompozice, dirigování a operní režie
Výběrové řízení na místo korepetitora 
Výběrové řízení na místo pedagoga hudební teorie

31. 3. 2020 HF pořádá 16.4.2020 Doktorandskou vědeckou konferenci - termín se přesouvá na podzim, bude upřesněno.
27. 3. 2020 Aktuální informace o přijímacím řízení na akademický rok 2020/2021
25. 3. 2020 Informace pro pedagogy k předmětům a možnostem distanční výuky v IS
20. 3. 2020 Aktualizovaný přehled elektronických informačních zdrojů knihovny JAMU
20. 3. 2020 Digitální knihovna Kramerius
19. 3. 2020 Důležité sdělení studentům HF - popis e-learningu v IS
10. 3. 2020 Přerušení výuky na JAMU a další opatření k zamezení šíření koronaviru
5. 3. 2020 Opatření rektora JAMU k problematice KORONAVIRU
3. 3. 2020 mslj_2020  Vyhlašujeme nové přijímací řízení do nového společného studijního programu s univerzitou v Haagu
2. 3. 2020 HF pořádá 16.4.2020 Doktorandskou vědeckou konferenci
25. 2. 2020 mslj_2020  Janáčkova akademie múzických umění v Brně otvírá nové studijní programy - Kompozice a Dirigování, zpěv a operní režie
24. 2. 2020 Děkan Hudební fakulty JAMU vypisuje výběrová řízení na místo odborného asistenta pro výuku v rámci studijního programu Kompozice
4. 2. 2020 Děkan Hudební fakulty JAMU vypisuje výběrové řízení na místo odborného asistenta pro výuku předmětů v oblasti jazzové interpretace (saxofon) s povinností výuky příbuzných teoretických oborů
3. 2. 2020 Knihovna JAMU oznamuje, že je zajištěn přístup do licencované databáze Dance Online: Dance in Video. Dvousvazková kolekce zahrnuje více než 900 hodin tanečních výukových videí, záznamů živých představení, dokumentárních filmů a rozhovorů s významnými umělci a choreografy. Databáze je hrazena z projektu ERDF II. - Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem na praxi CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013294. Vstup do databáze je pro uživatele z JAMU zajištěn přes web knihovny – Dance Online: Dance in Video
3. 2. 2020 Knihovna JAMU oznamuje, že je zajištěn přístup do licencované databáze JSTOR. Databáze obsahuje články z více než 150 odborných časopisů z oblasti uměnovědných studií, muzikologie a kinematografie. Vstup do databáze je pro uživatele z JAMU zajištěn přes web knihovny – JSTOR
29. 1. 2020 Doktorand HF JAMU Pavel Zemen získal prestižní cenu ministra školství
16. 1. 2020 mslj_2020  Byl vyhlášen 26. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně 2020 v oborech housle a smyčcové kvarteto
 13. 12. 2019
Hudební fakulta JAMU pořádá bohatý vánoční koncert
4. 12. 2019

Děkan Hudební fakulty JAMU vypisuje výběrová řízení na místo odborného asistenta:
- pro výuku předmětu Pedagogika (se zaměřením na pedagogiku hudební) s přesahem do problematiky uměnovědných disciplín
- pro výuku předmětů Bakalářský a diplomový seminář

Podrobnosti zde.