Hudební fakulta JAMU - Aktuality - Upozornění uchazečům ke studiu

Upozornění uchazečům ke studiu  

Přihlášky se podávají a platby provádějí do 15. 5. 2020. Přijímací zkoušky se budou konat ve stanovených termínech dle Vyhlášek děkana pro přijímací řízení - http://hf.jamu.cz/studium/studprogramy.html. Uchazeči ze zahraničí, kteří budou mít problém se dostavit na tyto červnové termíny, budou mít možnost se zkoušek zúčastnit v dalším vypsaném termínu, o kterém budou informováni (předběžně bude vypsán na září včetně zkoušky z českého jazyka).