JAMUsica  

Mezinárodní hudební konference Musica Antiqua et Musica Nova

po 05/12 – st 07/12 2016

Odborný časopis HF JAMU JAMUsica http://jamusica.jamu.cz/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně již od roku 2005 pořádá pravidelnou Mezinárodní hudební konferenci Musica Nova, na níž je možno konfrontovat názory týkající se nejnovějších aktivit v oblasti soudobé artificiální hudby. Přivádí do Brna zahraniční odborníky – jak teoretiky, tak i praktické hudebníky, kteří se rovněž věnují teoretické reflexi, konfrontuje je s domácími účastníky a dává také příležitost doktorandům, kteří mohou prezentovat dílčí výsledky své výzkumné práce.

Inovací pro rok 2016 je propojení oblasti „nové hudby“ – Musica Nova, s oblastí tzv. „hudby staré“ - Musica Antiqua. Toto propojení souvisí mj. s akreditací nového studijního oboru Hudební fakulty JAMU Historická interpretace, jehož výsledky v teoretické rovině úzce souvisejí s náplní chystané konference.

Vstup na všechny aktivity v rámci konference je volný.

Program MN

Program konference MN

Program konference ke stažení

Kontakt:

MgA. Pavla Hrubšová
Projektová manažerka HF JAMU
tel.: 542 591 638
e-mail: pavla.hrubsovahf.jamucz


Konference se uskutečňuje za finanční podpory:

MKČRNadace Český hudební fondměsto Brno

Minulé ročníky

2015

2014

2013

2012

2011