Hudební fakulta JAMU - Projekty HF JAMU

Projekty HF JAMU  

Přehled projektů HF JAMU 2018 

I. Centralizované rozvojové projekty

1. Název projektu: Festivaly a přehlídky – exploatace umělecké činnosti studentů vzniklé z výuky a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění směrem k transformaci studijních oborů na programy (AMU, JAMU) 

 • Doba realizace projektu: 2018
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

2. Název projektu: Posílení konkurenceschopnosti a kvality doktorských studijních programů uměleckých vysokých škol v národním i mezinárodním kontextu (AMU, JAMU)

 • Doba realizace projektu: 2018
 • Garant HF JAMU: Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

3. Název projektu: Podpora spolupráce JAMU a AVU v oblasti internacionalizace se zaměřením na multimediální tvorbu (JAMU, AVU)

 • Doba realizace projektu: 2018
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU 

Dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018

JAMU k výročím roku 2018

 • Doba realizace projektu: 2018
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU 

  II. Institucionální program

Název projektu: Schválené projekty v rámci Institucionálního plánu (celoškolský IP)

 • Doba realizace projektu: 2018
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

  II.I. Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti (FRVUČ v rámci IP)

1. Název projektu: Pedagog evropského formátu v procesu vzdělávání fagotové třídy JAMU 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: doc. Novozámský R. 

2. Název projektu: Inovace předmětů Kompozice, Teorie kompozice, Základy teorie kompozice (pro studenty Multimediální kompozice i Audioinženýrství), Interpretace nové hudby, Soudobá klavírní literatura, Úvod do soudobé kompozice a Improvizace: Workshop zahraničních odborníků pro studenty hudebních oborů a multimediální kompozice se zaměřením na audio-vizuální tvorbu 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: doc. Šťastný J.
 • Spoluřešitelka: B. Schejbalová 

3. Název projektu: Propojení interpreta a skladatele - workshopy zahraničních odborníků 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: prof. M. Opršál 

4. Název projektu: Přednáška, workshop, individuální konzultace a koncert Leigha Landyho - zaměřeno na inovaci předmětů Kompozice, Teorie kompozice, Základy teorie kompozice, Multimediální kompozice a interpretace nové hudby 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: doc. D. Dlouhý
 • Spoluřešitel - doc. Šťastný J. 

5. Název projektu: Nové směry výuky předmětů Hra na nástroj - klarinet, Orchestrální party a sóla a Komorní hra - inovace pod vedením špičkového světového pedagoga 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: doc. Vít Spilka
 • Spoluřešitel: doc. M. Polák 

6. Název projektu: Inovativní a perspektivní směry předmětu Hra na flétnu pod vedením respektovaného a mezinárodně uznávaného pedagoga a sólisty 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: prof. V.Kunt
 • Spoluřešitel: doc. Kantor, MgA. K. Vaculová, Ph.D 

7. Název projektu: Semináře Jazzové interpretace 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: doc. Vilém Spílka 

8. Název projektu: Inovace předmětů Hra na nástroj - trubka, Orchestrální party a sóla a komorní hra prostřednictvím workshopu profesora Uwe Kollera 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: OA MgA.Vojtěch Novotný

9. Název projektu: Wokshopy zahraničních specialístů 

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: prof. B. M. Willi
 • Spoluřešitelka: M. Ambrosi

10. Název projektu: Prezentační soutěž spojená s konferenčním dnem prezentačních dovedností

 • Tematický okruh: Ac – Pobyty hostujících odborníků vedoucí k inovaci předmětu
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Řešitel projektu: Kába V.
 •  Spoluřešitelé: Z. Vlachovská, S. Ciancimino

III. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

 • (celoškolská podpora)
 • Doba realizace projektu: 2017
 • Garant HF JAMU: Mgr. Petr Lyko, Ph.D., proděkan HF JAMU

IV. Specifický výzkum

1. Název projektu: Výzkum v oblasti klávesové tvorby Giovanni Paisiella. Příprava edice generálbasového traktátu Regole per bene accompagnare a dvou cembalových koncertů.

 • Doba řešení: 1. 3. 2015 – 1. 9. 2018 (projekt byl na základě žádosti a schválení děkana HF prodloužen)
 • Řešitel: MgA. M. Hroch, student DSP
 • Spoluřešitel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

2. Název projektu: Vývoj speciálního softwaru a ovladače určeného k sonifikaci atomových dat a chemických procesů. Výzkum a rozvoj využití atomové spektrografie pro tvorbu komplexních zvukových spekter. Realizace dokumentační nahrávky.

 • Doba řešení: 1. 4. 2016 - 1. 12. 2018
 • Řešitel: MgA. J. Suchánek, student DSP
 • Spoluřešitel: doc. D. Dlouhý

3. Název projektu: Specifika soudobé klavírní interpretace

 • Doba řešení:  1. 4. 2016 - 1. 4. 2018
 • Řešitelka: MgA. S. Medková, studentka DSP
 • Spoluřešitel: doc. J. Šťastný

4. Název projektu: Jan Jiří Benda a jeho tvorba pro flétnu (zpracování a prezentace děl)

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 1. 3. 2018
 • Řešitelka: odb.as. Michaela Ambrosi, studentka DSP
 • Spoluřešitelka: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

5. Název projektu: Principy italského belcanta v českém prostředí. Teorie a praxe (přípravy k realizaci vybraného titulu)

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 30. 4. 2019
 • Řešitel: MgA. Damiano Binetti, student DSP
 • Spoluřešitel: doc. Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D.

6. Název projektu: Modely mísení granulárních hudebních objektů a jejich aplikace do kompoziční praxe

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 1. 3. 2019
 • Řešitel: MgA. Darina Žurková, studentka DSP
 • Spoluřešitel: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

7. Název projektu: Specifické využití živě řízené improvizace v kompoziční tvorbě vybraných osobností a ansámblů

 • Doba řešení: 1. 3. 2017 - 30. 6. 2018
 • Řešitel: MgA. Lucie Páchová, studentka DSP
 • Spoluřešitel: doc. J. Šťastný

8. Název projektu: Propojení jazzových a klasických hudebníků v nadžánrovém ansámblu

 • Doba řešení: 1. 3. 2018 - 31.12.2019
 • Řešitel: Radim Hanousek, student DSP
 • Spoluřešitel: doc. Šťastný J.

9. Název projektu: Smyčcový kvartet č. 2 "Listy důvěrné" Leoše Janáčka. Analýza všech dosavadních vydání a příprava edice materiálu

 • Doba řešení: 1. 4. 2018 - 31. 12.2019
 • Řešitel: Leoš Černý, student DSP
 • Spoluřešitel: Adolf Sýkora, prof. Bártová

10. Název projektu: Percepce klavírního díla Jaroslava Ježka u současného posluchače

 • Doba řešení: 1. 4. 2018-31. 12. 2019
 • Řešitel: Robert Koubek, student DSP
 • Spoluřešitel: prof. Bártová

11. Název projektu: Doktorandská vědecká konference na HF JAMU

 • Doba realizace: duben 2018
 • Garant: Mgr. Petr Lyko, Ph.D., proděkan HF JAMU

V. Kurzy celoživotního vzdělávání

1. Název projektu: Mistrovské interpretační kurzy (MIK)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 3. – 13. 7. 2018
 • Garant: prof. MgA. Václav Kunt, ředitel MIK a akademický pracovník HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Radka Nesvadbová, koncertní oddělení HF JAMU; MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://www.masterclass.jamu.cz

 2. Název projektu: Univerzita třetího věku (U3V)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Garant: doc. MgA. Jana Goliášová, proděkanka HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Zuzana Palaniyappan, projektové oddělení HF JAMU

3. Název projektu: Metodické centrum (MC)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Garant: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., vedoucí Katedry klavírní interpretace na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: prof. Alena Vlasáková, vedoucí MC; Mgr. Eva Broučková, sekretariát kateder HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/metodcentrum.html

4. Název projektu: Studijní pobyty pro cizince

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 2018
 • Garant: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/studium/vzdelavani.html

5. Název projektu: Kurzy Kyoto

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 15. – 16. 11. 2018
 • Garant: doc. Jurij Likin, proděkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Petra Koňárková, zahraniční oddělení HF JAMU 

VI. Ostatní projekty

1. Název projektu: Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (MSLJ)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 8. - 15. 9. 2018
 • Garant: prof. MgA. Jindřich Petráš, prezident MSLJ a děkan HF JAMU
 • Odpovědná osoba: MgA. Mária Žilecká, MgA. Kateřina Polášková, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

 2. Název projektu: Mezinárodní hudební festival „Setkávání nové hudby Plus“

 • Produkce: spolupořadatel
 • Doba realizace projektu: podzim 2018
 • Garant HF JAMU: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU a akademický pracovník Katedry kompozice, dirigování a operní režie na HF JAMU
 • Odpovědná osoba HF JAMU: prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU
 • Odkaz: http://newmusicplus.jamu.cz/

3. Název projektu: Festival bicích nástrojů (FBN)

 • Produkce: pořadatel
 • Doba realizace projektu: 7. - 9. 12. 2018
 • Garant: doc. MgA. Martin Opršál, vedoucí Katedry bicích nástrojů na HF JAMU
 • Odpovědná osoba: zahraniční oddělení; Ing. Kateřina Kopecká, projektové oddělení HF JAMU
 • Odkaz:  http://fbn.jamu.cz/ 

V. Evropské projekty

1. Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU v Brně

 • Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245
 • Operační program: Operační program Věda, výzkum, vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2022
 • Projektový manažer na HF: Ing. Jakub Tabas, Ph.D.

2. Název projektu: Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU v Brně

 • Reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002246
 • Operační program: Operační program Věda, výzkum, vzdělávání
 • Doba realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2022
 • Projektová manažerka na HF: Ing. Kateřina Kopecká

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009