Hudební fakulta JAMU - Studium - Studijní programy

Studijní programy  

Vyberte si z nabídek požadovaný obor:

Vyhláška pro přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2020/2021 - bakalářské obory
Požadavky ke zkoušce z českého jazyka pro zahraniční zájemce o řádné studium na HF JAMU
Requirements for Czech Language Exam for Foreigners Applying to Study at JAMU FM
Požadavky k přijímací zkoušce pro bakalářské obory
  
Podmínky pro přijetí ke studiu na Hudební fakultě JAMU
Vyhláška pro přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2020/2021
Požadavky ke zkoušce z českého jazyka pro zahraniční zájemce o řádné studium na HF JAMU
Requirements for Czech Language Exam for Foreigners Applying to Study at JAMU FM
Požadavky k přijímací zkoušce pro navazující magisterské obory
  
Vyhláška pro uskutečnění přijímacího řízení pro doktorský studijní program - akademický rok 2020/2021
Podmínky pro přijetí do doktorského stupně studia na Hudební fakultě JAMU
Požadavky k přijímací zkoušce pro doktorské studium
   
Vyhláška pro přijímací řízení ke studiu v ak. roce 2020/2021 - magisterský studijní program
Podmínky pro přijetí ke studiu na Hudební fakultě JAMU v akademickém roce 2020/2021 – magisterské programy
Požadavky ke zkoušce z českého jazyka pro zahraniční zájemce o řádné studium na HF JAMU
Requirements for Czech Language Exam for Foreigners Applying to Study at JAMU FM
Požadavky k přijímací zkoušce pro magisterské studijní programy (pětileté) - Studijní program KOMPOZICE
Požadavky k přijímací zkoušce pro magisterské studijní programy (pětileté) - Studijní program DIRIGOVÁNÍ, ZPĚV A OPERNÍ REŽIE
  
Notice of Admission Procedure to study in academic year of 2020/2021
Conditions for admission to study in academic year of 2020/2021
ENTRANCE EXAMS conditions for the Joint Study Program HISTORICAL PERFORMANCE

Dokumenty vyžadují naistalovaný Acrobat Reader